Το προβλέπει το νομοσχέδιο για την αλλαγή τρόπου έκδοσης αδειών οδήγησης.

Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Μεταφορών κατέθεσε προς διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη ριζική αλλαγή στον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αλλά και στον τρόπο απόκτησης των αδειών ικανότητας οδήγησης

Αναλυτικότερα για τους υποψήφιους οδηγούς 17 ετών, το νομοσχέδιο προβλέπει  εκπαίδευση από εκπαιδευτή, διεξαγωγή θεωρητικής εξέτασης και χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για συνοδευόμενη οδήγηση.

Τον ανήλικο θα συνοδεύει ενήλικας έμπειρος οδηγός χωρίς κανένα βαθμό ποινής στο point system.

Η συνοδευόμενη οδήγηση προβλέπεται για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών ή 100 ωρών, εκ των οποίων 10 θα πραγματοποιούνται μία ώρα τουλάχιστον μετά τη δύση του ηλίου. Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους θα μπορούν οι υποψήφιοι να εξεταστούν στο πρακτικό κομμάτι, ώστε να τους χορηγηθεί το κανονικό δίπλωμα.

Σε δύο στάδια το δίπλωμα

Η  δοκιμασία προσόντων (δηλαδή η πρακτική εξέταση) του υποψήφιου οδηγού θα διενεργείται σε δύο στάδια.

Για να περάσει κανείς στο δεύτερο στάδιο, που θα είναι η δοκιμασία ελιγμών, θα πρέπει να έχει πετύχει στο πρώτο, την πορεία. Η εξέταση θα διενεργείται σε διαφορετική ημέρα.

Θα καταγράφεται το σύνολο της διαδικασίας ενώ η θεωρητική και πρακτική εξέταση θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα καταγράφονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, αλλά με εξασφάλιση από κάθε παρέμβαση και με προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Σε αυτά τα οπτικοακουστικά δεδομένα θα μπορεί να ανατρέχει το νεοσύστατο Σώμα Εξεταστών που θα εδρεύει στο υπουργείο Υποδομών και θα προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθότητα της διαδικασίας.

Η εξέταση θα γίνεται με απενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα και συσκευές επικοινωνίας.

Ακόμη, οι σχολές οδήγησης πρέπει να εγκαταστήσουν μέσα στο όχημα σύνδεση με το Διαδίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου του υπουργείου Υποδομών, και μικρόφωνο και κάμερα. Θα πρέπει να υπάρχει και ευδιάκριτη πινακίδα που θα αναφέρει ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται και η εικόνα και ο ήχος μεταδίδονται στο κέντρο ελέγχου. 

e-max.it: your social media marketing partner